• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Tarif servicii AQUATIM

Type of service Price including VAT
Verificare racord canal executat de terţi 105,64 lei
Verificare branşament apă executat de terţi 82,69 lei
Reparaţie apometru (în funcţie de tipul de apometru şi de defect) 62-220 lei
Verificare metrologică apometru (în funcţie de tipul de apometru) 80-136 lei
Taxă debranşare-branşare (în funcţie de tipul de apometru) 88-135 lei
Deplasare vidanjă 3,68 lei/km
Deplasare autospecială combinată womă-vidanjă 2,82 lei/km
Deplasare womă 4,69 lei/km
Vidanjare 17,04 lei/mc
Autospecială tip womă, desfundat canale 141,18 lei/oră
Autospecială combinată womă-vidanjă, desfundat canale 161,34 lei/oră
CSV