• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Instituții finanțatoare

Guvernul României

SEIO - Serbian European Integration Office (Biroul Sârb de Integrare Europeană) - Autoritatea Națională a Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Autoritatea de Management a Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia