• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Studiu de fundamentare Cai majore de circulaţie in judetul Timiş

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean are un rol hotărâtor în jalonarea dezvoltărilor viitoare ale judeţului şi trebuie conceput într-o maniera integrată astfel încât să fie în deplină concordanţă cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional (Secţiunea Căi de Comunicaţie), dar şi cu strategiile europene privind căile de comunicaţie.

Studiul privind Planul de Amenajare al județului Timiș - secțiune căi de comunicație - va urmări la scară județului găsirea căilor de ameliorare a legăturilor dintre rețeaua rutieră și celelalte moduri de transport, pe bază analizei situației existențe, a disfuncțiilor constatate și a posibiliatilor existențe și viitoare.