• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Studiu fundamentare zone de risc

Riscul este o estimare matematică a probabilității producerii de pierderi umane și pagube materiale pe o perioadă de referință, respectiv viitoare și într-o zonă dată, pentru un anumit tip de dezastru. Riscul este definit ca produs între probabilitatea de producere a fenomenului generator de pierder umane/pagube materiale și valoarea pagubelor produse. 
  
Hazardele tehnologice cuprind o gamă largă de accidente legate de activitățile industriale (eplozii, incendii, scurgeri de substanțe toxice, exploatarea necontrolată a unor substanțe minerale, emisii și poluări accidentale etc.) cu impact deosebit atât asupra omului și bunurilor sale, cât și asupra mediului natural. 
  
Riscurile tehnologice cuprind totalitatea evenimentelor negative care au drept cauza depășirea măsurilor de siguranță impuse prin reglementări, că urmare a unor acțiuni umane voluntare sau involuntare, defecțiunilor componentelor sistemelor tehnice, eșecului sistemelor de producție etc.