• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice - POS CCE

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice este un document negociat cu Uniunea Europeană prin care se urmăreşte încurajarea creşterii productivităţii întreprinderilor româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de nivelul Uniunii Europene. Instituţia care gestionează acest program este Ministerul Economiei prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Creştere a Competitivităţii Economice.

Domeniile acoperite de Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

  • Sistemul productiv, în special cel al întreprinderilor mici si mijlocii
  • Cercetare/Dezvoltare
  • IT şi Comunicaţii
  • Energie

 

Autoritatea de Management pentru POS Creşterea Competitivităţii Economice

Ministerul Economieiwww.minind.roamposcce.minind.ro
Str. Dr. Ernest Juvara nr. 3-7, cod 060104, Sector 6, Bucureşti
Director General: Adina MOGA, Tel: 031.413.27.08, Fax: 031.413.27.67
Relaţii publice:  tel. 031 413 27 62; fax. 031 413 27 67;
E-mail: proiecte_poscce@minind.ro

 

Organisme intermediare POS Creşterea Competitivităţii Economice

POSCCE - Axa Prioritară 1
Ministerul Economiei - Autoritatea de Management a POS CCE 
Relații publice: tel. 031 413 27 62; fax 031 413 27 67,
e-mail: proiecte_poscce@minind.ro,
e-mail: fonduristructurale@minind.ro.

POSCCE - Axa Prioritară 2
Ministerul Educaţiei Naționale - Organismul Intermediar pentru Cercetare
Str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362, sector 1, București,
Tel. 021/316 00 86, fax. 021/316 00 86; e-mail: structurale@ancs.ro,
Daniela Gheorghian - Consiler,  e-mail: daniela.gheorghian@ancs.ro,
Irina Roman - Consilier,  e-mail: irina.roman@ancs.ro.
 

POSCCE - Axa Prioritară 3
Ministerul pentru Societatea Informaţională
Bulevardul Libertăţii, Nr. 14, cod 050706, Sector 5, Bucureşti.
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale
Contact: Lucica Ababei, tel.: 021.311.41.55, 021.311.41.12 -int 1015,
Fax: 021.311.41.40 sau: 021.311.41.41,
e-mail: fonduri@mcsi.ro.

POSCCE - Axa Prioritară 4
Ministerul Economiei -  Organismul Intermediar pentru Energie
Str. Ernest Juvara nr. 3-7, cod 060104, sector 6, Bucureşti, 
Radu Turcitu – Manager Public,
tel. 031 413 27 38,  fax. 031 413 27 19, 
e-mail: asistenta_oie@minind.ro.

Imagine: