• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Planificare strategică a județului Timiș pentru perioada 2014-2023

ADETIM - Agenția de Dezvoltare Economico - Socială Timiș, conform atribuțiilor mandatate prin Hotărârea CJ Timiș nr. 212 /2013 și Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției, în baza legii 215/2001 a elaborat documentele de planificare strategică ale județului Timiș, respectiv Strategia de Dezvoltare Economico Socială şi Programul Strategic Multianual pentru perioada 2015 - 2023, care au fost  aprobate în Plenul CJ Timiş din data de 16.12.2015.

Documentele de planificare strategică la nivelul județului Timiș au un rol director şi sunt asumate la nivelul Consiliului Judeţean Timiş și cel al instituţiilor subordonate care suplimentar, pot avea elaborate Strategii Sectoriale proprii, care sunt documente strategice asumate ca anexe la Strategia de Dezvoltare a județului Timiș.

Totodată Strategia de Dezvoltare socio-economică a județului Timiș  are și rolul de a indica pentru celelalte entităţi publice și private de la nivelul judeţului Timiş direcţiile prioritare de dezvoltare, sectoare prioritare de intervenție, axe prioritare precum și proiecte/acţiuni care să conducă la performanța socio-economică a judeţului pe baza unui set de valori și criterii generale de prioritizare a proiectelor/acțiunilor.

Conform practicilor internaționale, documentele de planificare strategice, reprezintă documente cadru de programare și au un caracter dinamic, pentru a permite actualizarea/adaptarea periodică în funcţie de factorii externi și/sau date/situații relevante care justifică reanalizarea situației curente și după caz actualizarea documentelor strategice. 

Română