• English
 • Română
 • Српски
Banat
Info-Business Portal

Obiective

În data de 26 aprilie, în incinta Secretariatului Tehnic Comun din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia cu sediul la Timişoara, domnul Čedomir Živković, preşedintele Municipalităţii Vârşeţ şi domnul Sergiu Balaşa, directorul ADETIM (Agenţia de Dezvoltare Economico - Socială Timiş), au semnat contractul de finanţare al proiectului "Sprijinirea intreprindrilor mici şi mijlocii prin dezvoltarea infrastructurii E-business în judeţul Timiş şi districtul învecinat din Serbia". La semnarea contractelor au participat şi doamna Vesna Brankov, membră al Consiliului Municipalităţii, domnul Dejan Pantović, consilierul preşedintelui municipiului, doamna Anca Lolescu, director executiv al Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia din Timişoara, doamna Elizabeta Stanimirov, şeful Antenei Secretariatului Tehnic Comun - Vârşeţ, domnii Dejan Mak şi Alexandar Ćirin de la biroul de Dezvoltare Economică locală a municipiului Vârşeţ.

Proiectul este implementat în cadrul programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia. Valoarea proiectul este de 1.791.152 de euro, din care contribuţia proprie a Municipalităţii Vârşeţ este de 107,827.30 de euro. Durata proiectului este de 18 luni.

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: SUSŢINEREA DEZVOLTĂRII

ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE ÎN REGIUNEA DE FRONTIERĂ.

 

Având în vedere condiţiile generale slabe de dezvoltare economică din ultimele două decenii, întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) din regiunea de frontieră nu au avut posibilitatea să investească în noi cunoştinţe, competenţe şi tehnologii, fapt ce a dus la o reducere a nivelului de concurenţă, în special în raport cu companiile europene puternice.

IMM-urile din România se confruntă cu provocări similare, indiferent de faptul că România este membru al Uniunii Europene din anul 2007. Lipsa condiţiilor pentru adoptarea şi punerea în aplicare a criteriilor de calitate, a cunoştinţelor şi tehnologiei şi incapacitatea potenţialilor întreprinzători de a avea acces la servicii non-financiare, cum ar fi un incubator de afaceri şi la infrastructura e-business, au facilitat recesiunea activităţilor economice în regiunea de frontieră.

Problemele care vor fi soluţionate prin intermediul acestui proiect sunt:

 

 1. Lipsa de cunoştinţe, a abilităţilor privind metodele actuale de gestionare şi marketing pentru IMM-uri, în conformitate cu standardele UE;
 2. Incapacitatea IMM-urilor de a adopta noi tehnologii în procesele de producţie;
 3. Lipsa de iniţiativă a IMM-urilor de a prezenta produsele şi serviciile lor în străinătate;
 4. Lipsa de IMM-uri pe piaţa UE.

 

Există o necesitate evidentă de a extinde oportunităţile de furnizare a produselor şi serviciilor pe pieţele noi. În plus, în cazul în care IMM-urile doresc să câştige pieţe noi, în Uniunea Europeană, există niveluri noi de afaceri, care trebuiesc să fie îndeplinite. Proiectul "Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), prin dezvoltarea infrastructurii e-business în judeţul Timiş şi districtul învecinat din Serbia", va oferi un răspuns la întrebarea “Ce norme şi proceduri ale UE trebuiesc urmate?” şi va oferi o explicaţie a acestor reguli, astfel încât să fie clare şi uşor de înţeles pentru proprietarii de IMM-uri?

În acest fel, multe companii din regiune vor avea o şansă de a-şi creşte cota de participare pe piaţă şi de a-şi dezvolta afacerea. Astfel vor fi create noi locuri de muncă , iar rata şomajului va scădea. În plus, IMM-urile din regiunea de frontieră vor dobândi noi competenţe, cunoştinţe şi tehnologii pentru a reduce costurile de producţie şi, astfel,va creşte nivelul de competitivitate a propriilor companii şi a întreagii regiuni de frontieră. Acest lucru va contribui la crearea unui mediu favorabil pentru IMM-urile din regiunea de frontieră şi va mări şansele de vânzare a produselor pe piaţa ţintă a UE.

 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1: STABILIREA MODELULUI ADECVAT

AL INCUBATORULUI DE AFACERI ÎN VÂRŞEŢ

 

Acest proiect îi va ajuta pe potenţialii antreprenori să înceapă şi să ruleze propria afacere şi în acelaşi timp să realizeze menţinerea afacerilor existente. Ideea de bază este de a reabilita 1.000 m2 de depozite vechi deţinute de Municipalitatea Vârşeţ, pentru a înfiinţa 8 zone de producţie cu o suprafaţă de 60 până la 150 de m2, cu scopul de a sprijini formarea şi dezvoltarea companiilor noi din Vârşeţ, dar şi pentru de a crea noi locuri de muncă.

Viitori angajaţi ai Incubatorului de Afaceri vor fi instruiţi de profesionişti pentru a obţine cunoştinţe adecvate şi pentru a îmbunătăţi competenţele şi abilităţile de management, de marketing, financiare şi de inovare în crearea şi organizarea companiilor noi.

Acest lucru va permite personalului Incubatorului de Afaceri să sprijine viitorii chiriaşi/utilizatori în demersul lor de a funcţiona în conformitate cu cele mai bune practici ale UE. Educaţia managerilor (personalului) Incubatorului de Afaceri va creşte capacitatea lor de a oferi servicii şi consultanţă necesară clientilor.

În plus, acest proiect va crea oportunităţi pentru alte zone şi organisme în dezvoltare din regiunea de frontieră de a utiliza lecţiile şi practicile învăţate, prin implementarea modelului vârşeţean. În acest scop, se va edita un Ghid de înfiinţare a Incubatorului de Afaceri.

 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2: ÎNFIINŢAREA SISTEMULUI DE INFORMAŢII PENTRU

PROMOVAREA OPORTUNITĂŢILOR DE AFACERI ÎN ZONELE TRANSFRONTALIERE.

 

Sistemul va fi folosit pentru a crea o platformă interactivă de promovare a oportunităţilor de afaceri în regiunea transfrontalieră.

Platforma va conţine o bază de date cu informaţii referitoare la populaţie, localizare, instituţiile de învăţământ, clădiri de birouri, economie etc.

Baza de date va conţine informaţii GIS. Hărţile GIS vor fi concepute pentru a afişa informaţii despre agricultură, zone protejate, infrastructura disponibilă şi infrastructura de afaceri. Hărţile vor fi incluse într-un portal web pentru a facilita accesul utilizatorilor interesaţi.

De asemenea, platforma va include software-ul de modelare a datelor, pentru a crea potenţialilor investitori o imagine de ansamblu a posibilităţilor şi diverselor scenarii de afaceri . Modelarea datelor va include software-ul de cercetare a proiectelor distincte de investiţii de afaceri şi rezultatele aşteptate (managementul financiar al proiectelor).

 

Ca un beneficiu direct pentru public vor fi dezvoltate:

 

 1. Servicii electronice de sprijinire a afacerilor,
 2. Aplicaţii e-business, care vor fi proiectate pentru a permite interacţiuni de afaceri în zonele  transfrontaliere,
 3. Cererile de locuri de muncă-business şi business-utilizator.

Informaţiile oferite de sistem pot fi utilizate de către potenţialele companii sârbeşti şi reprezintă o platformă excelentă pentru promovarea interesului economic general, în regiunile de frontieră româno-sârbe.

 

CONTEXTUL PROIECTULUI

 

Partenerii de proiect au recunoscut importanţa antreprenoriatului, importanţa IMM-urilor şi contribuţia lor la creşterea economică, coeziunea socială şi ocuparea forţei de muncă, dezvoltarea regională şi locală.

Încurajarea antreprenoriatului este foarte sus pe lista de priorităţi. Antreprenorii sunt, prin combinarea de capital, inovaţie şi abilităţi, catalizatori de creştere.

În plus faţă de problemele tradiţionale cu care se confruntă antreprenoriatul şi IMM - urile (lipsa de fonduri, dificultăţi în introducerea de noi tehnologii, competenţe manageriale limitate, productivitatea scăzută și impedimentele legale), partenerii de proiect sunt conştienţi de noile provocări cu care se confruntă antreprenorii şi IMM-urile, şi anume: asigurarea spaţiul de producţie pentru noi companii, prin intermediul modelulului Incubatorului de Afaceri, bazat pe parteneriatul public si privat şi a accesului la infrastructura e-business în regiunea de frontieră.

În cazul în care antreprenorii şi IMM-urile noastre doresc să ofere produsele şi serviciile lor pe piaţa regională trebuie să fie instruiţi şi organizaţi, prin instructaje şi ateliere adecvate şi prin utilizarea Incubatorelor de Afaceri şi a infrastructurii e-business conform principiilor europene. Conceptul de incubare de afaceri şi de formare a întreprinzătorilor bazat pe experienţa îndelungată a ţărilor dezvoltate din regiune a fost utilizat pentru a înregistra succes în dezvoltarea economică locală. Această experienţă a dat un impuls pentru cercetări pe această temă. Vrem să folosim această experienţă valoroasă pentru stabilirea şi dezvoltarea în continuare a dialogului sinergic între organizaţiile profesionale din ambele ţări, în special între viitorul Incubator de Afaceri din Vârşeţ, Parcul tehnologic Vârşeţ şi ADETIM, cu scopul de a realiza un schimb durabil de experienţă, dar şi între IMM-urile din Serbia şi România.

 

INFLUENŢA TRANSFRONTALIERĂ A PROIECTULUI

 

Dezvoltarea activităţilor economice în regiunea de frontieră se confruntă cu o problemă specifică, deoarece, în special întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) sunt de multe ori active doar în propria ţară. Deseori, IMM-urile nu doresc să dezvolte afacerea şi peste graniţă, din cauza necunoaşterii limbii şi a barierelor create de reguli.

Având în vedere că IMM-urile situate de o parte şi de alta a frontierei au aceleaşi probleme, realizarea activităţilor comune în scopul de a depăşi această problemă prezintă o influenţă transfrontalieră evidentă. Unele dintre activităţile proiectului (instruire, schimburi de experienţă, reuniuni şi promovare comună ) efectuează, de asemenea, o conştientizare a condiţiilor reciproce şi a problemelor şi stimulează un climat de relaţii de bună vecinătate. Cea mai mare parte a activităţilor se vor realiza în comun, iar acest lucru va avea un impact de ambele părţi ale frontierei. Dezvoltarea IMM-urilor în regiunea de frontieră, atât de partea română cât şi de cea sârbă, are o mare importanţă pentru dezvoltarea întregii zone. Platforma de informare elaborată de partenerul român are un rol de promovare a oportunităţilor de afaceri pentru oamenii de afaceri sârbi şi români din zonele de frontieră şi de a furniza informaţii utile în aproape toate domeniile de interes, cum ar fi infrastructura, centrele de afaceri, parcurile industriale, incubatoarele de afaceri, potenţialul agricol, energia regenerabilă, nivelul de interes într-o anumită zonă de lucru, şi altele.

 

ACTIVITĂŢI PE PARCURSUL PROIECTULUI

 

1. Renovarea spaţiului pentru infiinţarea Incubatorului de Afaceri

Renovarea a 1.000 de m2 de spatiu pentru Incubatorul de Afaceri se va face prin următorul set de lucrări:

 • Lucrările de construcţie
 • Lucrările la instalaţia de apă şi canalizare
 • Lucrările la sistemul electric şi montajul maşinilor

Este prevăzut faptul că Incubatorul de Afaceri o să aibă 8 module. Două module vor avea o suprafata de 60m², 2 module vor avea o suprafaţă de 90m² şi 4 module vor avea o suprafaţă de 150m². Municipalitatea Vârşeţ a elaborat un studiu de fezabilitate şi un plan al cheltuielilor de renovare a spaţiului pentru Incubatorul de Afaceri. Aceste documente sunt furnizate în cadrul proiectului menţionat. Renovarea spaţiului şi supravegherea vor fi subcontractate în conformitate cu regulamentele PRAG. Coordonatorul lucrărilor, ca membru al echipei, va fi responsabil pentru evaluarea internă a tuturor lucrărilor ce urmează a fi efectuate.

Incubatorul de Afaceri Vârşeţ, va fi un proces de sprijinire a afacerilor, care va accelera dezvoltarea cu succes a startup-ului şi a companiilor deja afirmate, precum si viitorilor beneficiari, care oferă antreprenorilor o serie de resurse şi servicii specifice. Aceste servicii vor fi dezvoltate de Incubatorul Managerial şi vor fi oferite atât în Incubatorul de Afaceri, cât şi printr-o reţea de contacte.

Scopul principal al Incubatorului de Afaceri este de a produce firme de succes, care vor crea un program viabil financiar şi independent, dar, de asemenea, să fie un loc pentru chiriaşi interesaţi, care intenţionează să-şi dezvolte în continuare afacerile.

Chiriaşii Incubatorului de Afaceri vor avea potenţialul de a crea locuri de muncă, de a revitaliza mediul, comercializa noi tehnologii şi de a consolida economia locală şi naţională. Acest proiect va crea o oportunitate de sprijin non-financiar continuu pentru startup-uri din domeniile: management, marketing, consultanţă legală, de promovare, contabilitate.

 

2. Realizarea instruirii viitoarelor cadre ale Incubatorului de Afaceri

În scopul obţinerii rezultatelor aşteptate ale proiectului vor fi organizate o serie de cursuri pentru viitorul personalul angajat al Incubatorului de Afaceri . Participanţii vor fi instruiţi în marketing şi competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea şi managementul IMM-urilor, tehnologie şi afaceri de incubare, servicii şi formare. În plus, vor fi formate ateliere de lucru pentru potenţialii antreprenori, viitorii chiriaşi ai Incubatorului de Afaceri, cu intenţia de a-i educa în domeniul: management, marketing, finanţe, promovare, distribuţie, crearea de reţele, etc. Vor fi organizate 10 ateliere de lucru de două zile, cu un total de 300 de participanţi.

 

3. Pregătirea, editarea şi tipărirea modelului şi pachetelor de servicii a Ghidului Incubatorului de Afaceri vârşeţean

Această activitate de proiect este o cheie pentru stabilirea unui Incubator de Afaceri corespunzător la Vârşeţ, care va fi în măsură să ofere servicii de calitate viitorilor chiriaşi. De asemenea, pentru un efect multiplu, echipa de proiect va oferi informaţii despre modelul şi modul de folosinţă, tuturor instituţiilor interesate din Serbia.

Acest document va fi un model important pentru municipiile sârbeşti şi instituţiile de dezvoltare, să depună eforturi pentru crearea Incubatoarelor de Afaceri. Documentul va fi distribuit în toate municipiile din Serbia şi instituţiile de dezvoltare.

 

4. Analiza informaţiilor bazei de date, precum şi stabilirea unor criterii pentru IMM-uri furnizate de Agenţia pentru registrul comerţului şi Serviciul naţional de angajare în câmpul muncii din Serbia

Agenţia pentru registrul comerţului şi Seviciul naţional de angajare în câmpul muncii din Serbia au stabilit o bază de date cu toate informaţiile relevante cu privire la întreprinderi şi şomeri. Analiza datelor disponibile va fi primul pas în selectarea cursanţilor. Managerul de proiect şi administratorul de proiect sunt responsabili pentru această activitate.

 

5. Sesiuni pentru schimb de experienţă în Serbia

Scopul acestei activităţi este de a utiliza experienţa Serbiei în domeniul Incubatoarelor de Afaceri, parcurilor industriale, reţelelor de agenţii şi tuturor tipurile de platforme de afaceri, în scopul de a promova posibilităţile de afaceri în ţară şi în regiune.

 

6. Achiziţionarea sistemului de informare pentru promovarea posibilităţilor de afaceri în zonele transfrontaliere

În urma achiziţiilor publice, va fi angajată o companie care va asigura funcţionarea sistemului de informare cu toate componentele şi aplicaţiile. In prima fază, se va instala echipamentul hardware, software şi bazele de date a Incubatorului de Afaceri.

Echipamentul hardware cuprinde: Server GIS (1), date de pe server (2), server back-up (1), server de web (2), server BI (1), server activ pentru directoriu (1), switch-uri (2), reţeaua de depozitare, suport, UPS - surse de alimentare neîntreruptibilă (2), back-up casetă de înregistrare (1), generator electric (1), multiplicator color (1), calculatoare tablet (5), camere foto digitale (2)

În acelaşi timp, se vor face două analize specifice:

 1. Analiza specifică a datelor de intrare în baza de date (indicatori socio-economici), care are scopul de a cerceta pe teren pentru a identifica cei mai importanţi indicatori socio-economici
 2. Analiza specifică a punerii în aplicare a componentelor software (proceselor de afaceri), axate pe:
 • Identificarea specificaţiilor de sistem şi de colectare a fluxului de date şi analiză socio-economică;
 • Identificarea domeniului şi proceselor de lucru care necesită modelare şi optimizare;
 • Evaluarea funcţionalităţii şi complexităţii procesului de organizare şi a structurii proceselor de afaceri în graficul WBS;
 • Impunerea setului de cerinţe privind echipamentul de aplicaţii software, care vor fi achiziţionate în cadrul proiectului.

 

7. Implementarea sistemului software

Această activitate este legată de activarea unui sistem de informare prin următoarele operaţii:

a. Implementarea şi finalizarea bazei de date:

 • Proiectarea bazei de date în conformitate cu necesităţile de simulare a datelor
 • Schiţa specificaţiilor de aplicare a managementului local, dezvoltarea bazei de date, producţia şi testarea scenariilor de exploatare
 • Colectarea datelor pe teren - atribuirea de coordonate pentru fiecare obiectiv care poate fi găsit pe harta GIS.

b. Punerea în aplicare a portalului:

Portal Web bilingv cu două componente (internă şi externă), care conţine informaţii utile pentru guvernele din regiune (componenta internă) şi a publicului în judeţele Timiş - Banatul de Sud (componenta externă).

Aplicaţiile GIS vor combina informaţiile geografice din mai multe surse de informaţii geografice cu documentele anexate: imagini, documente text, desene, fotografii, înregistrări audio, video. Informaţiile geografice cu care gestionează aplicaţiile GIS sunt stocate în baza de date şi au o interfaţă grafică pentru analiza, prezentarea , schimbarea, conectarea mai multor informaţii. Ca rezultat final, se prevede realizarea mai multor tipuri de hărţi: hărţi ale biodiversităţii şi zonelor protejate din regiune, hărţi de sol, hărţi de teren agricol, site-ul resurselor biotice regenerabile, zonele cu potenţial de plasare a turbinelor eoliene pentru energie eoliană, amplasarea panourilor solare, producătoriilor de bio-gaz şi a infrastructurii de trafic şi a infrastructurii de afaceri.

Această componentă a portalului va oferi o reprezentare geografică de informare pentru comunicare şi înţelegere a situaţiei din regiune din punct de vedere socio-economic . Toate rapoartele GIS sunt foarte intuitive şi oferă un suport excelent pentru punerea în aplicare a unor decizii sociale şi economice la nivel local şi regional.

c. Punerea în aplicare a infrastructurii e-business (aplicaţiile B2B şi B2C)

Ca un beneficiu direct pentru public vor fi dezvoltate serviciile electronice de sprijinire a afacerilor (integrat în portalul Centrului trasfrontalier de afaceri Dunăre). Aplicaţia e-business va fi proiectată pentru interacţiunea mai uşoară (cerere şi ofertă) a IMM-urilor din ambele domenii: B2B (Business-Business) şi B2C (Business-Utilizator). Reţeaua de informaţii on-line de promovare şi comunicare în judeţele Timis - Banatul de Sud asociată cu site-uri europene şi forumuri online pentru căutarea partenerilor. Această componentă va aduce un interes crescut în cadrul companiilor în acestă zonă, în scopul de a obţine informaţii statistice, precum şi analize socio-economice. Acesta va fi util pentru schimbul economic şi activitatea comercială, în general.

 

De asemenea, menţionăm următoarele module ale sistemului, fiecare cu un rol specific:

 1. Datele şi lucrările la documentele modulului;
 2. Modulul benchmarking;
 3. Modul de simulare a proceselor stocastice;
 4. Modul de administrare;
 5. Modulul de modelare a proceselor de afaceri.

Activităţile includ, de asemenea, instruirea ADETIM pentru toţi utilizatorii de sistem, care va avea loc după punerea în aplicare a sistemului. Instruirea va fi organizată în Timişoara, timp de 10 zile.

 

8. Sesiunea de schimb de experienţă în România

Scopul acestor activităţi este de a utiliza experienţa Serbiei în domeniul Incubatoarelor de Afaceri, parcuri industriale, reţele de agenţii, toate tipurile de platforme de afaceri, în scopul de a promova oportunităţile de afaceri în ţara noastră şi în regiune.