• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Programe și finanțari europene

Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 (POR 2014 - 2020)

Organism Intermediar teritorial al programului  : Agenţia de Dezvoltare Regională Vest; pag web: www.adrvest.ro 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 (PNDR 2014 - 2020)

Autoritate de Management a programului: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; pag web: www.madr.ro 
http://www.madr.ro/ 

Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia

Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA), componenta Transfrontalieră şi cofinanţat de Statele Partenere în Program: România şi Republica Serbia.

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice - POS CCE

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice este un document negociat cu Uniunea Europeană prin care se urmăreşte încurajarea creşterii productivităţii întreprinderilor româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de nivelul Uniunii Europene.

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative - PO DCA

Programul Operaţionl Dezvoltarea Capacităţii Administrative - PO DCA. CE finanţează acest Program Operaţional?

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică - POAT

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013. Obiectivul global al POAT 2007-2013 este de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare şi de a contribui la implementarea şi absorbţia eficace, eficientă şi transparentă a instrumentelor structurale în România.

Programul Operaţional Regional - POR

Programul Operaţional Regional - POR. Ce tipuri de proiecte sunt finanţate prin POR?

Proiectele finanţate prin POR urmăresc, printre altele:

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - PNDR

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Fondul European pentru Agricultur si Dezvoltare Rurală (FEADR) este un instrument de finanţare creat de Uniunea Europeana pentru a sprijini ţările membre in implementarea Politicii Agricole Comune.

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POS DRU

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), finanţat de Fondul Social European şi de Guvernul României, investeşte în oameni, în cei ce reprezintă cea mai importantă resursă a ţării.

Valorificarea potentialului siturilor arheologice Parta si Majdan pentru stimularea turismului in zona transfrontaliera Banat Cod EMS RORS 463

Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA), componenta Transfrontalieră şi cofinanţat de Statele Partenere în Program: România şi Republica Serbia.

Repararea infrastructurii de navigatie a canalului Bega Cod EMS RORS 15

Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA), componenta Transfrontalieră şi cofinanţat de Statele Partenere în Program: România şi Republica Serbia.

Programul Operaţional Sectorial Mediu - POSM

Programul Operaţional Sectorial Mediu este documentul care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu, în România, în perioada 2007-2013. Programul a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 11 iulie 2007.

Programul Operational Sectorial Transport - POST

Programul Operational Sectorial Transport 2007-2013 este un instrument strategic elaborat pe baza obiectivelor Cadrului National Strategic de Referinta care stabileste prioritatile, obiectivele si alocarea financiara pentru dezvoltarea sectorului de transporturi din Romania cu aj

Programul Operational pentru Pescuit - POP

Programul Operational pentru Pescuit al Romaniei - POP contribuie la realizarea viziunii strategice exprimate in Planul National Strategic pentru Pescuit, si anume: „Un sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia i