• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Rezultate

REZULTATELE AŞTEPTATE ALE PROIECTULUI

 

1. Infiinţarea Incubatorului de Afaceri

Incubatorul de Afaceri Vârşeţ va fi un proces de sprijinire a afacerilor, care va accelera dezvoltarea cu succes a startup-urilor şi a companiilor deja afirmate, precum si a viitorilor clienţi, care oferă antreprenorilor o serie de resurse şi servicii orientate. Aceste servicii vor fi dezvoltate de managementul Incubatorului şi oferite, atât în Incubatorul de Afaceri cât şi printr-o reţea de contacte. Scopul principal al Incubatorului de Afaceri este de a produce firme de succes, care vor părăsi acest program independente şi viabile financiar . În plus, Incubatorul de Afaceri va fi un loc pentru toţi cei interesaţi să-şi dezvolte în continuare afacerile. Aceşti chiriaşi ai Incubatorului de Afaceri vor avea, de asemenea, potenţialul de a crea locuri de muncă, de a revitaliza mediul, de a comercializa noi tehnologii şi de a consolida economia locală şi regională. Prin renovarea spaţiului menit Incubatorului de Afaceri (1000m² împărţit în 8 module care vor varia de la 60m² la 150m²), acest proiect va crea posibilităţi de dezvoltare pentru 3-4 chiriaşi potenţiali. Acest proiect va crea o posibilitate de sprijin non-financiar continuu pentru noi intreprinderi din domeniile: management, marketing, consultanţe juridice, de promovare, de contabilitate şi alte domenii necesare.

 

2. Sistemul de informare implementat pentru a îmbunătăţi posibilităţile de afaceri în zonele transfrontaliere

Deşi există multe oportunităţi de afaceri şi un mare potenţial în zona Timiş, precum şi zona de graniţă cu Serbia, informaţiile disponibile nu sunt întotdeauna relevante şi nu pot fi accesate cu uşurinţă. Sistemul de informare dezvoltat de partenerul român (ADETIM) va constitui o bază excelentă pentru îmbunătăţirea posibilităţilor economice şi de afaceri în regiunea de frontieră româno-sârbă. Una dintre componentele sistemului va fi utilizată pentru a crea previziunile socio-economice, conform diferitelor scenarii aplicate, cu o analiză comparativă a eficacităţii lor. Acest lucru va ajuta la definirea priorităţilor în luarea deciziilor şi punerea în aplicare a politicii publice, sociale şi economice din regiune.

 

3. Trei până la patru chiriaşi (dintre care 1 până la 2 companii startup )

Prin renovarea spaţiului pentru Incubatorul de Afaceri şi monitorizarea potenţialilor întreprinzători, acest proiect va crea şi o oportunitate pentru stabilirea de la 1 la 2 companii noi şi poziţionarea de la 1 la 2 companii existente. Aceste companii vor fi plasate în cele 8 module disponibile ( cu o suprafaţă de la 60m² la 150m²). Procesul de selecţie pentru viitorii chiriaşi ai Incubatorului de Afaceri va fi dezvoltat pe baza următoarelor criterii:

  1. Fezabilitatea economico-financiară,
  2. Fezabilitatea tehnică,
  3. Capacitatea echipei,
  4. Influenţa economică,
  5. Influenţa asupra societăţii

 

4. Ghid pentru modelul Incubatorului de afaceri vârşeţean şi pachete de servicii

Esenţial pentru succesul Incubatorului de Afaceri va fi aprovizionarea cu îndrumătoare cu privire la gestionarea, sprijinul tehnic şi servicii de consultanţă personalizate pentru companiile tinere, în creştere. Cu scopul de a stabili un Incubator de Afaceri viabil, care poate oferi servicii de înaltă calitate viitorilor rezidenţi, acest proiect va dezvolta o structură de funcţionare şi linii directoare operaţionale pentru Incubator. Acest lucru va asigura funcţionarea eficientă a Incubatorului, care va duce la crearea întreprinderilor noi, sprijinind dezvoltarea afacerilor a companiilor deja infiinţate precum şi noi locuri de muncă în regiunea Vârşeţului. În plus, acest proiect va crea oportunităţi pentru alte zone din regiunile de frontieră şi organisme de dezvoltare de a utiliza Ghidul pentru modelul Incubatorului de Afaceri Vârşeţean, ca un model, în scopul de a stabili un Incubator de Afaceri pe teritoriul său.

 

5. Grupuri ţintă

Personalul Incubatorului de Afaceri Vârşeţ - 4 experţi cu cunoştinţe privind modul de abordare a IMM-urilor şi care vor stabili eficient şi vor gestiona serviciile Incubatorului de Afacere.

Potenţialii antreprenori - Economia regională este formată din 3.101 companii active din care 3084 mici, 9 mijlocii şi 8 companii mari. Potrivit Agenţiei pentru registrul comerţului din Serbia, în această regiune există 3.093 întreprinderile mici şi mijlocii, care se ocupă cu diferite domenii de activitate. Cele mai multe (97%) sunt IMM-uri.

Comunitatea de afaceri locală - Este un grup mare şi este alcătuit din toţi locuitorii din regiunile de frontieră care participă la proiect. Beneficiul de care va avea parte comunitatea de afaceri locală prin realizarea acestui proiect este crearea unei atmosfere favorabilă pentru dezvoltarea economiei, şi, astfel, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă din regiunea implicată în proiect. În acelaşi timp, un astfel de mediu duce la dezvoltarea IMM-urilor existente şi la crearea întreprinderilor noi, sugerând crearea locurilor de muncă noi, care în mod direct atinge un grup mare şi vulnerabil - şomerii în regiunea de frontieră. Principiile egalităţii de şanse sunt axate pe asigurarea egalităţii, în special a grupurilor minoritare. Ele sunt bazate pe argumente morale şi etice şi se ocupă de promovarea drepturilor tuturor membrilor societăţii. Proiectul "Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), prin dezvoltarea infrastructurii de e-business în judeţul Timiş şi districtul învecinat din Serbia" este în deplină conformitate cu standardele egalităţii de şanse, includerea şomerilor, dar şi a altor persoane, indiferent de naţionalitate, religie sau orientare sexuală.

Proiectul "Sprijin pentru intreprinderile mici şi mijlocii prin dezvoltarea infrastructurii e-business în judeţul Timiş şi districtul învecinat din Serbia" se încheie în mod oficial la data de 26 octombrie 2014.