• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Studii tematice

IPA 1358 strategia comuna de dezvoltare si valorificare potential turistic de-a lungul canalului Bega

Strategia a apărut ca un răspuns la necesitatea de a valorifica potenţialul navigabil al Canalului Bega în scop turistic, de recreere şi petrecere a timpului liber. Canalul Bega este, din mai multe puncte de vedere, una dintre legăturile tradiționale dintre comunităţile româneşti şi sârbe.

Studiu fundamentare zone de risc

Riscul este o estimare matematică a probabilității producerii de pierderi umane și pagube materiale pe o perioadă de referință, respectiv viitoare și într-o zonă dată, pentru un anumit tip de dezastru.

Studiu de fundamentare Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate în judeţul Timiş

Pentru a putea răspunde la aspectele şi problemele ridicate de tema propriu-zisă a fost necesar, în primul rând, să se insiste asupra cunoaşterii cadrului natural fizico-geografic, cu particularităţile sale specifice judeţului, să se ia cunoştinţă de lucrările efectuate în zonă pentru caracteriza

Studiu de fundamentare Cai majore de circulaţie in judetul Timiş

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean are un rol hotărâtor în jalonarea dezvoltărilor viitoare ale judeţului şi trebuie conceput într-o maniera integrată astfel încât să fie în deplină concordanţă cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional (Secţiunea Căi de Comunicaţie), d

Sustenabilitatea - motor al dezvoltării in Regiunea Vest

Proiectul "Sustenabilitatea - motor al dezvoltării in Regiunea Vest" având ca principală temă evaluarea stadiului dezvoltării durabile în Regiunea Vest şi elaborarea indexului aferent format din indicatori selectaţi în funcţie de specificul socio-economic şi de mediu al Regiunii Vest, s-a derulat