• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Tarifele de evacuare a apei din rețeaua de canale de desecare prin stațiile de pompare

Tip de pompa Tarif pompare (lei/1000 mc)
DV 5-47 ,400KW 100
DV 5-47 ,75KW 40
Flygt 200 31
Flygt 160 32
Flygt 110 30
Flygt 90 22
Flygt 27 38
PRV 60 38
DH 750 35
DH 450 37
DV 5-110 39
DV 2-110 20
DV 750 31
DV 450 40
Brate? 600 37
Brate? 500 43
Brate? 400 45
Brate? 350 51
CSV