• English
 • Română
 • Српски
Banat
Info-Business Portal

Rezultati

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

 

 1. Osnivanje BIC

 

BIC Vršac će biti poslovni proces podrške koji će ubrzati uspešan razvoj start-up i već afirmisanih kompanija, kao budućih korisnika usluga, pružajući preduzetnicima niz ciljanih sredstava i usluga. Ove usluge biće razvijene od strane menadžmenta inkubatora i ponuđene, kako u samom poslovnom inkubatoru, tako i preko mreže kontakata. Glavni cilj BIC-a je da proizvede uspešne firme koje će napustiti ovaj program kao finansijski održive i samostalne. Osim toga, BIC će biti mesto za sve zainteresovane zakupce koji nameravaju da dalje razviju svoje poslovanje. Ovi stanari BIC-a će takođe imati potencijal da stvore radna mesta, revitalizuju okruženje, komercijalizuju nove tehnologije i jačaju lokalnu i regionalnu privredu. Kroz renoviranja prostora za BIC (1000m² podeljeno na 8 modula koji će biti površine od 60m² do 150m²), ovaj projekat će stvoriti razvojne mogućnosti za 3 do 4 potencijalna stanara. Ovaj projekat će stvoriti priliku za neprekidne nefinansijske podrške za nova preduzeća u oblasti menadžmenta, marketinga, savetovanja u vezi sa zakonom, promocije, knjigovodstva i iz drugih potrebnih oblasti.

 

 

 1. Implementiran Informacioni sistem za unapređenje poslovne mogućnosti u prekograničnoj oblasti

 

Iako postoji mnogo poslovnih mogućnosti i značajan potencijal u oblasti Timiš, kao i na srpskom pograničnom području, informacije koje su na raspolaganju nisu uvek relevantne, ažurirane i nije im moguće lako pristupiti. Informacioni sistem razvijen od strane rumunskog partnera (ADETIM) će predstavljati odličnu osnovu za unapređenje ekonomskih i poslovnih mogućnosti u rumunsko—srpskom pograničnom području. Jedna od komponenti sistema će se koristiti u cilju stvaranja socijalno-ekonomske prognoze, prema različitim primenjenim scenarijima, uz uporedne analize njihove efikasnosti. To će pomoći definisanju prioriteta u donošenju odluka i primeni javne, socijalne i ekonomske politike u regionu.

 

 1. Od 3 do 4 budućih stanara (od kojih 1 do 2 start-up kompanija)

 

Kroz renoviranje prostora za BIC i praćenje potencijalnih preduzetnika, ovaj projekat će stvoriti priliku za uspostavljanje od 1 do 2 novih preduzeća i za pozicioniranje od 1 do 2 dodatne postojeće firme. Ove kompanije će biti postavljene u okviru raspoloživih 8 modula (površine od 60m² do 150m²). Proces selekcije za buduće stanare BIC-a biće razvijen na osnovu sledećih kriterijuma:

 1. Ekonomsko-finansijska izvodljivost
 2. Tehnička izvodljivost
 3. Kapacitet tima
 4. Ekonomski uticaji
 5. Uticaj na društvo

 

 1. Vodič za Vršac Inkubator model i paket usluga

 

Ključna stvar uspeha za BIC biće obezbeđivanje uputstava o upravljanju, tehničke podrške i konsaltinga prilagođenog mladim rastućim kompanijama. Sa ciljem da se uspostavi održiv BIC, koji može da ponudi kvalitetne usluge budućim stanarima, kroz ovaj projekat razvijaće se operativne strukture i operativne smernice za BIC. To će obezbediti efikasno funkcionisanje BIC, koje će rezultirati osnivanjem novih preduzeća, podržavajući razvoj poslovanja već osnovanih firmi, kao i novih radnih mesta u vršačkom regionu. Osim toga, ovaj projekat će stvoriti mogućnost za druge opštine iz pograničnih regiona i razvojna tela da koriste Vodič za Vršac inkubator model i paketa usluga, kao model, u cilju uspostavljanja biznis inkubatora na svojoj teritoriji.

 

 1. Ciljne grupe

 

Vršac BIC osoblje — 4 stručnjaka sa stečenim znanjem o tome kako da priđu MSP i efikasno uspostavljaju i upravljaju BIC uslugama.

Potencijalni preduzetnici — Regionalna ekonomija se sastoji od 3.101 aktivnih preduzeća, od kojih 3.084 malih, 9 srednjih i 8 velikih preduzeća. Prema podacima Agencije za privredne registre Srbije u ovom regionu postoji 3.093 malih i srednjih preduzeća, koja se bave različitim oblastima rada. Većina njih (97%) su mala i srednja preduzeća.

Lokalna poslovna zajednica — Ova grupa je velika i ona se sastoji od svih stanovnika pograničnog regionauključenih u projekat. Korist koju lokalna poslovna zajednica dobija u ovom projektu je stvaranje povoljne atmosfere za razvoj privrede, a time i poboljšanje uslova života u regionu koji su uključeni u projekat. Istovremeno, takva sredina dovodi do razvoja postojećih MSP i osnivanja novih preduzeća, što upućuje na stvaranje novih radnih mesta, a to direktno utiče na veliku i ranjivu grupu — na nezaposlene u pograničnom regionu. Principi jednakih mogućnosti fokusirani su na obezbeđivanju ravnopravnosti, naročito manjinskih grupa. Oni se zasnivaju na moralnim i etičkim argumenatima i bave se promocijom prava svih članova u društvu. Projekat “Podrška malim i srednjim preduzećima (MSP) kroz razvoj E-poslovne infrastrukture u Okrugu Timiš i susednom srpskom okrugu” u potpunosti je u skladu sa standardima jednakih mogućnosti, kroz uključivanje nezaposlenih, ali i drugih ljudi, bez obzira na nacionalnu, versku ili seksualnu orijentaciju.

Projekat „Podrška malim i srednjim preduzećima razvojem infrastrukture elektronskog poslovanja u Županiji Timiš i susednom srpskom okrugu“ zvanično se završava 26. oktobra 2014. godine.